Dinsdag 19 april 2011 14.15 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)