34.300 A

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2016Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2016 van het Infrastructuurfonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.300 A, A) is op 3 december 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 15 december 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

114
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-114] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-114] documenten