Dinsdag 8 maart 2016, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Bespreking voorstel voor een datum voor plenaire behandeling

3.33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Nadere procedure

4.33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

Voorbereidend onderzoek

5.34059 / 34138 / 34212

Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Vaststelling (nader) voorlopig verslag

7.Rondvraag


Korte aantekeningen