Dinsdag 13 september 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.T02254 - Het informeren van de Kamer over het leegstandsinstrument

Brief van de minister van I&M van 22 augustus 2016 in reactie op brief van 1 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 33962, R)

Bespreking verslag schriftelijk overleg (33962, R)

8.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister van I&M van 15 augustus 2016 in reactie op brief van 15 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 34300 XII, G)

Bespreking verslag schriftelijk overleg (34300 XII, G) en status toezegging

10.Rondvraag


Korte aantekeningen