34.300 XII

Begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu 2016Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.300 XII, nr. 1) is op 3 december 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 15 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 22 augustus 2016 het verslag van een schriftelijk overleg (EK 34.300 XII, G) uitgebracht inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan. De commissie heeft op 13 september 2016 besloten toezegging T01698 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2017.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

95
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten