Dinsdag 8 november 2016, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen