Dinsdag 18 april 2017, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda


6.RondvraagKorte aantekeningen