35.148

Incidentele suppletoire begroting Air France-KLMDit wetsvoorstel wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2019 (35.000 IX) en betreft het verplichtingen- en uitgavenbudget in verband met de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM. Het kabinet streeft ernaar om uiteindelijk een vrijwel gelijkwaardig belang als de Franse staat te verwerven. Het doel van deze aankoop is ervoor te zorgen dat het Nederlands publieke belang beter wordt geborgd, doordat dit breder wordt meegenomen in de besluitvorming van de holding Air France-KLM.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 maart 2019 als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 februari 2019.


Documenten

26