35.407

Uitvoering EU-verordening energie-etikettering van energiegerelateerde productenDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan een EU-verordening over energie-etikettering (2017/1369PDF-document), die op 1 augustus 2017 in werking is getreden.

Hiermee worden leveranciers van energiegerelateerde producten verplicht etiketten en productinformatie-bladen over het energiegebruik van deze producten mee te leveren aan handelaren, tenzij anders beschreven.

De uitvoeringsvoorschriften zijn neergelegd in het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde productenPDF-document. Het wetsvoorstel voorziet verder in een bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium naast het bestaande strafrechtelijke handhavingskader.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, FvD en Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. PVV en FVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2020

titel

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen IIIa en IIIb treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2019.
  • 2. 
    De artikelen I tot en met III treden in werking op bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten