35.608

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) schrapt de geborgde zetels voor bedrijven in het bestuur van een waterschap. In het bestuur van een waterschap zitten naast gekozen bestuurders ook een aantal benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. De zetels van deze benoemde vertegenwoordigers worden "geborgde zetels" genoemd.

Met dit voorstel wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuur. Door het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven komen bij de verkiezingen van de waterschappen meer zetels in het bestuur beschikbaar. De verplichte geborgde zetel in het dagelijk bestuur van het waterschap komt te vervallen.


Stand van zaken

Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie en PVV.

Tegen: Lid Omtzigt, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga.

De Fractie Den Haan was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamercommissie voor infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 29 juni 2022 het voorlopig verslag (EK, B met bijlage) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

De commissie voor IWO houdt op 13 september 2022 een deskundigenbijeenkomst over dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2020

titel

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten