35.670

Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten NederlandDit wetsvoorstel regelt in de Kieswet dat kiezers buiten Nederland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat hen per e-mail wordt toegezonden. Hiermee wordt de tijdelijke regeling (35.012) op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (33.573) definitief.

Sinds mei 2014 is er een tijdelijke regeling om het voor Nederlanders mogelijk te maken om vanuit het buitenland per brief deelnemen aan de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen. Deze tijdelijke regeling komt met ingang van 1 januari 2022 te vervallen. Dit voorstel bevat ook een aantal maatregelen om te voorkomen dat stemmen niet meetellen.

Met de nota van wijziging van 16 juni 2021 (TK, 7) is een wijziging van de Woningwet in dit wetsvoorstel opgenomen.


Stand van zaken

Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 12 oktober 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA.

Tegen: DENK, Ja21, Lid Omtzigt, BBB, FVD, Groep Van Haga en PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 23 november 2021 het voorlopig verslag (EK 35.455 / 35.670, B) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Het voorstel wordt door de commissie gezamenlijk met het voorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455) behandeld.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2020

titel

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten