Dinsdag 12 januari 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
Informele digitale IPKO, 6 en 7 januari 2021

Nabespreking

3.
35099 (R2114), F

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de memorie van antwoord bij het voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Bespreking brief d.d. 5 januari 2021 van de staatssecretaris van BZK

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen