35.474

Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint MaartenIn deze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 IV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Twee eerdere ISB's (35.443 en 35.459) bevatte ook al correcties van de Koninkrijksrelaties-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 11 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei 2020.


Documenten

24