35.641

Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en ArubaIn deze vijfde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 IV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Vier eerdere ISB's (35.443, 35.459, 35.474 en 35.545) bevatte ook al correcties van de Koninkrijksrelaties-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 17 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 januari 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 november 2020


Documenten

9