Dinsdag 19 januari 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:25 uur

Agenda

1.
Pre-start videovergadering

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
Vaststellen agenda

4.
19637, E en T02986

Brief van de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken bij de Taskforce bij de IND over het wegwerken van achterstanden bij de behandelingen van asielaanvragen; Vreemdelingenbeleid

Bespreking

6.
Europees Migratie- en asielpact

Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen