Dinsdag 19 januari 2021, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Mondeling overleg ontwikkelingen jeugdzorg

Inventarisatie gespreksonderwerpen

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen