Nieuws uit de commissies dinsdag 9 maart 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 9 maart 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk).

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren gezamenlijk inbreng.

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Doornhof), D66 (Van der Voort), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

Ondersteunen opgave windenergie op zee

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit) en door de Fractie-Nanninga (Berkhout).

Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing

De leden van de fracties van GroenLinks (De Boer) en van de PvdA (Koole) leveren gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 25 februari 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021

De leden van de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De leden van de fractie van de PvdD sluiten zich bij deze vragen aan.

Mondeling overleg

Het nieuwe pensioenstelsel

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde dinsdag mondeling overleg met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het nieuwe pensioenstelsel.

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie Koninkrijksrelaties besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 maart 2021 een mondeling overleg te voeren in de plenaire vergaderzaal in het Eerste Kamergebouw met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 16 maart of 23 maart 2021.

Deskundigenbijeenkomst

Handhaving kraakverbod

De commissie Justitie en Veiligheid hield dinsdag een deskundigenbijeenkomst over het initiatiefwetsvoorstel Wet handhaving kraakverbod.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.