Nieuws uit de commissies dinsdag 6 april 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 6 april 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, en van D66 (Pijlman).

Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid

Brief van 12 maart 2021 met de kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

Inbreng voor schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie ter zake van het groenboek vergrijzing wordt heden geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen en Stienen) en de PvdD (Prast).

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor een nader schriftelijk overleg wordt (deels gezamenlijk) geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), PvdA (Crone) en PVV (Van Hattem). De leden van de fracties van GL, PVV en SP sluiten zich aan bij de vragen van de fracties van VVD, CDA en PvdA.

Verkenningen in het kader van de stikstofproblematiek

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 maart 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Prins), GroenLinks (Kluit) mede namens de PvdA (Crone), en de Partij voor de Dieren (Koffeman).

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Inbreng voor voorlopig verslag voor beide wetsvoorstellen wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), D66 (Backer), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).

Wijziging Woningwet naar aanleiding van evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Pijlman), PvdA en GroenLinks (Crone), en ChristenUnie (Talsma).

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), Fractie-Nanninga (Van der Linden), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox) en SGP (Schalk). De leden van de fractie van 50PLUS sluiten zich aan bij vragen van de Fractie-Nanninga.

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I nfrastructuur en Waterstaat o ver de elfde NSL-monitoringsrapportage; Luchtkwaliteit

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman).

Samenvoeging gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), PvdA (Koole) en PVV (Van Hattem).

Samenvoeging gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Herindeling gemeenten Beemster en Purmerend

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Herindeling gemeenten Amsterdam en Weesp

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Plenair

Machtigingswet oprichting Invest International

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 18 mei 2021 of op een latere datum.

Divers

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over evaluatie van de wet na twee jaar; Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

De commissie Justitie en Veiligheid wenst opheldering te krijgen over de timing van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 30 maart 2021, die kort voor stemming over het initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod is ontvangen. De commissievoorzitter zal, in samenspraak met de griffie, de Kamervoorzitter benaderen over de procedure met betrekking tot de toezending van documenten door bewindspersonen kort voor een plenaire stemming - in het bijzonder waar het gaat om initiatiefwetsvoorstellen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.