Kamer stemt in met drie gemeentelijke samenvoegingenDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met voorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor drie gemeentelijke samenvoegingen. Het betreft de gemeenten Landerd en Uden tot Maashorst; de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot Land van Cuijk; en de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot Dijk en Waard. Deze fusies zijn op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen. De beoogde datum van samenvoeging is 1 januari 2022.

Grotere versie foto

De samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden kreeg in de stemming de steun van de fracties van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie; de fracties van FVD, Fractie-Nanninga en PVV stemden tegen.

De samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kreeg de steun van de fracties van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie; de fracties van FVD, Fractie-Nanninga en PVV stemden tegen.

De samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk kreeg de steun van de fracties van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie; de fracties van PVV, Fractie-Nanninga, FVD en PvdD stemden tegen.

Stemming moties

De Eerste Kamer stemde ook over vijf tijdens het debat ingediende moties.

Aanvaard werd de motie van senator Koole (PvdA) die de wens uitspreekt dat de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van democratisch gelegitimeerde medeoverheden binnen het rijksbestuur tijdens de lopende kabinetsformatie aan de orde wordt gesteld. De motie verzoekt de Eerste Kamervoorzitter deze wens over te brengen aan de informateur. De motie kreeg de steun van de fracties van Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66 en PvdD; de fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, PVV en ChristenUnie stemden tegen de motie.

Verworpen werden drie moties van senator Van Hattem (PVV) - één bij elk wetsvoorstel - die de regering verzoekt de wetsvoorstellen voor de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis niet in werking te laten treden zolang de inwoners van alle betrokken gemeenten zich niet in een referendum hebben kunnen uitspreken over deze herindeling. De moties kregen telkens steun van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV; de fracties van SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden telkens tegen.

Verworpen werd de motie van senator Van Hattem (PVV) over de evaluatie van de samenvoeging van Landerd en Uden, die de regering verzoekt samen met de lokale overheden bij de uitvoering van de evaluatie in ieder geval een volksraadpleging te laten plaatsvinden onder de inwoners van de kernen Schaijk en Reek. De fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, 50Plus en PVV stemden voor de motie; de fracties van SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden tegen.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.