35.925 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 7 december 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga.

Tegen: PVV, PvdD, FVD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft bij brief van 22 april 2022 gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg van 8 april 2022 met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen (EK, G) (naar aanleiding van toezegging T02124 Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP).

Een kennismakingsgesprek van de commissie met de minister van BuZa vindt plaats op 14 juni 2022.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-120] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-120] documenten