33.118 / 34.986, DZ

Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over het startsein van de OmgevingswetDeze motie spreekt uit dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft, zodat de bevoegd gezagen hun voorbereidingen daarop kunnen inrichten en de uitvoering geen vertraging oploopt.

Deze motie spreekt uit dat het wenselijk is dat het adviescollege ICT (AcICT) in oktober 2022 een geactualiseerd advies uitbrengt met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2023; uitwerking geschiedt via de voorzitter namens de Eerste Kamer.

Deze motie verzoekt de regering om in oktober de voortgangsinformatie vanuit het interbestuurlijke programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke alternatieve maatregelen aan te leveren met als doel de Eerste Kamer kennis te laten nemen van de uitslagen van de testen en de verbeteringen van de keten die daarmee zijn georganiseerd met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2023.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, DZ
ingediend 28 juni 2022
bij debat naar aanleiding van mondeling overleg Omgevingswet
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) Th.W. Rietkerk (CDA)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
J. Dessing (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
P.M.L. Frentrop (Frentrop)
T. Klip-Martin (VVD)
L.P. van der Linden (Nanninga)
A.C.M. Raven (OSF)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus afgevoerd


Uitvoering