36.190

Wijzigingswet Huisvestingswet 2014Dit wetsvoorstel wijzigt de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie (TK 32.847, 696 met bijlage) van de wet. Hiermee wordt het voor gemeenten mogelijk om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. De regering wil de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Huisvestigingswet verbeteren.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om regels over woonruimteverdeling uit te breiden naar sociale nieuwbouwkoopwoningen. Dat zijn koopwoningen tot de Nationale Hypotheek Garantie van € 355.000 op 1 januari 2022. Daarnaast regelt het voorstel dat woonruimtevoorraadbeheer mogelijk wordt op grond van leefbaarheidsoverwegingen. Ook worden aan gemeenten extra eisen gesteld voor het toepassen van een huisvestingsverordening met betrekking tot de onderbouwing van schaarste aan woonruimte en de afstemming met provincies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 27 juni 2023 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en JA21.

Tegen: PVV, SP, Fractie Den Haan, FVD, BBB, BIJ1 en Groep Van Haga.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 december 2023. Tijdens dit debat zijn twee moties ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, JA21, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB, 50PLUS.

Tegen: PVV, FVD en SP.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft op 11 juni 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister van BZK over (on)mogelijkheden om in een zelfstandige woning een mantelzorgwoning te creëren (EK, I met bijlage). De uitgaande brief is voorzien voor 25 juni 2024.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2022

titel

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

48