Dinsdag 12 september 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

6.35.934, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over berechting in de regio en landen ertoe bewegen dat zij afstand doen van doodstraf; Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg met de minister van J&V

7.E220021

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording nadere vragen over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (COM(2022)209)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg met minister van J&V en nadere antwoorden van de Europese Commissie

8.E230004 en E230005

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V betreffende vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; Brief van de Europese Commissie betreffende beantwoording vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731)

Bespreking verslag schriftelijk overleg met de minister van J&V en de antwoorden van de Europese Commissie

9.E230003

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit; EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695)

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen