Dit wetsvooorstel wijzigt de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders. Hiermee kunnen meer mensen een betaalbare huurwoning krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning.

Met dit voorstel wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector verplicht voor de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1.123 (regulering middenhuur). De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het WWS maximaal Circulair Materialenplan € 1.123 euro per maand gaan kosten. Huurders in het middensegment krijgen hiermee toegang tot de Huurcommissie voor geschillen over onder meer de huurprijs, servicekosten of het onderhoud aan de woning. De regulering van de middenhuur gaat gelden voor nieuwe huurcontracten zolang daar noodzaak toe is en wordt iedere vijf jaar geëvalueerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, D) op 25 april 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, D66, Volt, ChristenUnie, CDA, NSC en PVV.

Tegen: VVD, BBB, JA21, FVD en SGP.

De plenaire behandeling vond plaats op 18 en 25 juni 2024.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Tijdens deze behandeling zijn een aantal moties ingediend.

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft de brieven van de minister van BZK van 6 februari 2024 ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte) (EK, B met bijlagen) en van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Besluit betaalbare huur) (EK, A met bijlagen) betrokken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2024

titel

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

118
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten