Dinsdag 28 mei 2024, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

8.36.327 / 29.279, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de te hanteren gezamenlijke termijn voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

Bespreking

9.Mededelingen en informatie
10.Rondvraag

11.Openstaande correspondentie


Korte aantekeningen