Wetsvoorstellen bij commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger OnderwijsPlenaire behandeling Eerste Kamer afgerond