34.041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk
ingediend 24-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-09-24      
Tweede Kamer
verslag 2014-11-03     40
nota naar aanleiding van het verslag 2015-02-03     92
stemming 2015-04-28     84
subtotaal       216
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-09-20 511    
memorie van antwoord 2016-10-07   17  
nader voorlopig verslag 2016-11-14 38    
nadere memorie van antwoord 2016-11-17   3  
eindverslag 2016-11-22 5    
behandeling 2016-12-20 28    
stemming 2016-12-20 0    
subtotaal   582 20 602
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-30   10  
totalen
TK + EK       818
totaal       828

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK