34.355

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoektype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
ingediend 03-12-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-07-08      
advies 2015-09-11 65    
nader rapport 2015-12-01   81  
indiening 2015-12-03   2  
Tweede Kamer
verslag 2016-01-21     49
nota naar aanleiding van het verslag 2016-05-17     117
verslag 2017-01-31     308
stemming 2017-02-23     23
subtotaal       448
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-04-04 40    
memorie van antwoord 2017-04-26   22  
eindverslag 2017-05-09 13    
behandeling 2017-06-06 28    
Staatsblad
publicatie wet 2017-07-17   41  
totalen
totaal       740

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK