34.763

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspandentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)
ingediend 19-08-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-02-02      
advies 2017-02-17 15    
nader rapport 2017-07-14   147  
indiening 2017-08-19   36  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2018-03-22     215
stemming 2018-04-17     26
subtotaal       241
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-06-25 69    
memorie van antwoord 2018-10-31   128  
eindverslag 2018-11-06 6    
behandeling 2018-12-04 28    
stemming 2018-12-11 7    
subtotaal   110 128 238
Staatsblad
publicatie wet 2018-12-28   17  
totalen
TK + EK       479
totaal       694

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK