Stemgedrag Mr. V.D.D. van Weerdenburg (PVV)Voor333Tegen135

 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Verbeteren van de havenstaatcontole van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland (34.496)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Aansluiting onderwijswetten bij de Algemene wet bestuursrecht en verlenging van overgangsbepalingen onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland (34.607)
 • Voor
  14 februari 2017 (Zonder stemmen)
  Initiatiefvoorstel-Taverne Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (34.158 (R2048))
 • Tegen
  14 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (EK 34.246, C)
 • Tegen
  14 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)
 • Tegen
  14 februari 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.475 IX)
 • Voor
  14 februari 2017 (Hamerstuk)
  Novelle Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.599)
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (EK 34.356 (R2064), H)
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359)
 • Tegen
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34.356 (R2064))
 • Tegen
  7 februari 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de ouders (34.446)
 • Voor
  7 februari 2017 (Hamerstuk)
  Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten (34.470)
 • Voor
  7 februari 2017 (Hamerstuk)
  Modernisering en vereenvoudiging van de basisregistraties adressen en gebouwen (34.507)
 • Voor
  7 februari 2017 (Hamerstuk)
  Verbetering evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven (34.435)
 • Voor
  7 februari 2017 (Hamerstuk)
  Verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen (34.525)
 • Tegen
  24 januari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Duthler (VVD) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat de staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel haar onderzoek heeft afgerond (EK 30.874 (R1818), G)
 • Tegen
  24 januari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie herziening mer-richtlijn (34.287)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast (34.007)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking (34.375)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Aanscherping van de eisen van examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs (34.402)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wet verduidelijking voorschriften woonboten (34.434)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Veegwet wonen (34.468)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (34.490)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34.573)