WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

  • 2 mei 2016, V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
    inzake de toezegging 'Onderzoek kosten referendum' (T02180)
    pdf pdf
    aanhangsels 2015-2016, nr. 11 (antwoord ontvangen op: 19 mei 2016)

Toezeggingen