Dinsdag 6 september 2005 14.30 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatnadere procedure

bespreking voorstel datum plenaire behandeling

bespreking

  • brief van de minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2005 over de stand van zaken met betrekking tot toezeggingen ten aanzien van wijzigingen Grondwet Deze brief is opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg van 13 juli 2005 (29.800 VII, EK C)
  • brief van de minister van JustitiePDF-document van 11 augustus 2005 met reactie op de

Vergaderstukken