Eerste Kamer heeft pittige vergadering voor de boegEen week na Prinsjesdag zet de Eerste Kamer zich aan de afhandeling van een reeks wetsvoorstellen die het kabinet nog voor de verkiezingen door het parlement wil loodsen. Het belooft dinsdag 26 september 2006 een pittige vergaderdag te worden.

Toezicht financiële marktsector

Om te beginnen komen twee wetsvoorstellen (29.708 en 30.336) aan bod over het moderniseren van het toezicht op de financiële marktsector. Vervolgens komt een wetsvoorstel (30.237) aan de orde betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de arbeidssfeer. Zo wordt de positie van een werknemer met een klacht over (seksuele) intimidatie op het werk versterkt. De voorstellen zijn een uitwerking van eerdere EU-richtlijnen.

Rampen en zware ongevallen

Ook behandelt de Eerste Kamer dinsdag een voorstel om de Wet rampen en zware ongevallen zo aan te passen (30.390) dat het voor kwaadwillenden (niet alleen terroristen, maar ook criminelen en vandalen) onmogelijk wordt informatie te bemachtigen over risico's via de provinciale risicokaarten op internet. Het kabinet heeft het standpunt ingenomen dat veiligheid zwaarder moet wegen dan het recht op onbeperkte toegankelijkheid tot openbare overheidsinformatie.

Registratie medisch specialisten

Tot slot staat een heikel onderwerp op de agenda: de periodieke registratie van medisch specialisten (30.207, 30.443 en 30.463). Vooral de CDA-fractie in de senaat wil daarover met minister Hoogervorst van volksgezondheid nog van gedachten wisselen.


Deel dit item: