31.700 VI

Begrotingsstaten Justitie 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het ministerie van Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.700 VI, E) is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 2009 als hamerstuk afgedaan.

Wetgevingskwaliteit

In het kader van de behandeling van dit wetsvoorstel vond op 10 februari 2009 het beleidsdebat "Wetgevingskwaliteit" plaats. Daarbij waren tevens aan de orde: de commissiebrief van 23 september 2008 aan de minister van Justitie met vragen naar aanleiding van het verschenen rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving (commissie-Hoekstra) (EK 31.700 VI, B) en de antwoordbrief van de minister van Justitie van 27 oktober 2008 (EK 31.700 VI, C). Tevens kwam tijdens het beleidsdebat het rapport Vertrouwen in Wetgeving (TK 31.731, nrs. 1 en 2) aan de orde.

Sanctiestelsel

De plenaire behandeling van de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel (EK 31.700 VI, D). en van het verslag van een schriftelijk overleg (EK 31.700 VI, J) vond plaats op 23 juni 2009, gezamenlijk met de wetsvoorstellen 29.702 en 31.124.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

55
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten