Toezeggingen bij Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2006 (30.300 VIII)