Dinsdag 18 januari 2011 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Economische Zaken, commissie Justitie (Just.)procedure

voorbereidend onderzoek

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2010 over

bespreking

brief van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 17 december 2010

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 4 januari 2011 in antwoord op de brief van de commissie van 16 november 2010, zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg van 11 januari 2011 (EK 31.358 / 31.859, G)

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 over de Eindrapportage kwaliteitsverbetering justitiële jeugdinrichtingen (TK 24.587, nr. 402 met bijlage) en status van

toezegging  gedaan tijdens de behandeling van de

bespreking

uitnodiging van 23 december 2010 van de voorzitter van de commissie voor mensenrechten, culten, en minderheden van de Roemeense Senaat, voor een bezoek in februari 2011


Vergaderstukken