Dinsdag 22 februari 2011 14.00 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

en bespreking stand van zaken in de Tweede Kamer van de

procedure

voorbereidend onderzoek

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2011 over de evaluatie  (EK 29.441, EK .. met bijlage) en de status van de

in het kader van de behandeling van wetsvoorstel

bespreking

brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 februari 2011 ter aanbieding van het rapport 'Aanwezigheid verplicht : een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter' (EK 30.143, H met bijlage)

en de status van de

in het kader van de behandeling van wetsvoorstel


Vergaderstukken