Dinsdag 13 september 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Brief van brief van de minister van EZ van 24 juni 2016 in reactie op brief van 26 mei 2016 (verslag schriftelijk overleg 34199, J)

Bespreking verslag schriftelijk overleg (34199, J)

10.Voornemen TNO tot verkoop van meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

Brief van de minister van EZ van 18 augustus 2016 in reactie op brief van 11 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 25268, D)

Bespreking verslag schriftelijk overleg (25268, D)

14.Evaluatie van de Raad voor Accreditatie

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 12 augustus 2016 (25268, E)

Bespreking

15.Veiling twee niet-landelijke commerciële radiovergunningen

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 17 augustus 2016 (24095, B)

Bespreking

18.Rondvraag


Korte aantekeningen