Dinsdag 14 februari 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Toezegging T02192 (Evaluatie Natuurpact toezenden aan de Kamer) en toezegging T02193 (Verantwoording over de wijze waarop het PBL tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact)

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 25 januari 2017 (33348, AC)

Inbreng schriftelijk overleg

7.Rondvraag


Korte aantekeningen