Dinsdag 18 april 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen