34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, H

Motie-Van Rij (CDA) c.s. over verdubbeling van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffingIn deze motie wordt de regering verzocht een spoedwet voor te bereiden om met ingang van 1 januari 2017 de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing te verdubbelen van 25.000 Euro tot 50.000 Euro. Kerngegevens

nummer 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, H
ingediend 13 december 2016
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 20 december 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.L.A. van Rij (CDA)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.J.J. van Kesteren (CDA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)
Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554)
Overige fiscale maatregelen 2017 (34.553)
Belastingplan 2017 (34.552)
Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545)
Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)