34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, I

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de afbouw van de ouderenkortingIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw van de ouderenkorting zondanig geleidelijk te laten verlopen, dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van € 36.057.Kerngegevens