34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, J

Motie-Köhler (SP) en Vos (GroenLinks) over het stellen van substance-eisen aan vennootschappenIn deze motie wordt de regering verzocht binnen een half jaar te komen met voorstellen voor substance-eisen voor vennootschappen.Kerngegevens

nummer 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, J
ingediend 13 december 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Verworpen op 20 december 2016. SP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) F. Köhler (SP)
M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
H.W. Overbeek (SP)
dossier(s) Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)
Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554)
Overige fiscale maatregelen 2017 (34.553)
Belastingplan 2017 (34.552)
Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545)
Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)