35.155

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en CanadaHet voorstel strekt tot goedkeuring van de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds.

De Overeenkomst heeft als doel een raamwerk te bieden voor politieke dialoog en het ontwikkelen en versoepelen van handel en investeringen tussen de EU en Canada. Dit raamwerk wordt deels geboden door een aantal standaardclausules, bijvoorbeeld met betrekking tot de eerbiediging van mensenrechten, de bestrijding van terrorisme, en het tegengaan van de verspreiding van illegale kleine wapens. Ook bevat de Overeenkomst bepalingen over economische en duurzame ontwikkeling en justitiële samenwerking.

De op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2016, 190PDF-document, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.

Zie ook: Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (35.154).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, 50PLUS, Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten en Fractie-Frentrop.

Tegen: PVV en FVD

De motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het met ten minste twee derde van de Leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstel (EK 35.154 / 35.155, M) is op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden voor.

Op 12 mei en 19 mei 2020 vonden er voor de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) een tweetal deskundigenbijeenkomsten plaats. Het woordelijk verslag van de bijeenkomst van 12 mei 2020 heeft de commissie op 27 mei 2020 (EK 35.154 / 35.155, C) uitgebracht. Op 5 juni 2020 heeft de commissie het verslag van de bijeenkomst van 19 mei 2020 (EK 35.154 / 35.155, D) uitgebracht.

Het videoverslag van 12 mei 2020 kunt u hier terugzien en die van 19 mei 2020 treft u hier aan.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2019

titel

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten