35.459

Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het KoninkrijkIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 IV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Een eerdere ISB (35.443) bevatte ook al correcties van de Koninkrijksrelaties-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.


Documenten

13