35.788, P

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845)In deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel 35.845 over het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd, in te trekken.Kerngegevens

nummer 35.788, P
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, CDA, VVD en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
R.A. Janssen (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
L.P. van der Linden (Nanninga)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

BijzonderhedenUitvoering