Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)De tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde is op 19 april 2022 door de Eerste Kamer ingesteld op grond van artikel 34, lid 2, van het Reglement van Orde.

De commissie heeft als taak het uitvoeren van een analyse van het thans geldende Reglement van Orde van de Eerste Kamer en het doen van aanbevelingen en concrete voorstellen met betrekking tot de actualisering daarvan.

Op 20 december 2022 is het lid Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga) opgevolgd door het lid Loek van Wely (Fractie-Nanninga).

De voorzitter van de commissie is Arda Gerkens (SP) en de ondervoorzitter is Joris Backer (D66).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.


Kamerleden sorteren op:


Leden