Dinsdag 16 januari 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


7.Toezegging T02892

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over effecten van piekgeluiden overdag op de gezondheid; Aanvullingswet geluid Omgevingswet; Toezegging Effecten van piekgeluiden overdag op de gezondheid betrekken bij de brief inzake het rapport over de WHO-normen (35.054)


Bespreking

9.RondvraagKorte aantekeningen