Dinsdag 9 april 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


5.31936, AV

Brief van de minister van I&W over klimaatbeleid luchtvaart; Luchtvaartbeleid


Bespreking

6.34287 / 29383, AA

Brief van de staatssecretaris van I&W over agendering milieueffectrapportage (mer) bij diverse bestuurlijke overleggen; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu


Inbreng voor schriftelijk overleg

9.21501-08, Q

Brief van de staatssecretaris van I&W inzake verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Milieuraad van 25 maart 2024; Milieuraad


Bespreking

11.Deskundigenbijeenkomsten water 19 en 26 maart 2024


Nabespreking en bespreking vervolg

13.RondvraagKorte aantekeningen