Dinsdag 23 april 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING BEGINT OM 15:30 UUR OF - BIJ AANVANG PAUZE NA 15:30 UUR - DIRECT NA AANVANG PAUZE)


3.31936, AV

Brief van de minister van I&W over klimaatbeleid luchtvaart; Luchtvaartbeleid


Inbreng voor schriftelijk overleg

7.RondvraagKorte aantekeningen